Το πρώτο newsletter της Eλληνικής Oμάδας OCR (Hellenic OCR Team) είναι γεγονός! Σε αυτό ενημερώνουμε τα μέλη μας για την εξέλιξη των εργασιών μας, τη διεύρυνση της ομάδας και πολλά άλλα ενδιαφέροντα θέματα. Η Eλληνική Oμάδα OCR, πρώτη στο είδος της, είναι μια ανοικτή πρωτοβουλία για την επεξεργασία και μελέτη κοινοβουλευτικών δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.


Pin It on Pinterest