Στα πλαίσια του Google Summer of Code 2019 αναπτύχθηκε για το Hellenic OCR Team ένα πρόγραμμα Windows για την εξαγωγή γλωσσικών χαρακτηριστικών από αρχεία κειμένου με τίτλο Development of a Tool for Extracting Quantitative Text Profiles. Διαβάστε στο blog της ομάδας εργασίας για το ανοικτό λογισμικό το σχετικό κείμενο του μέλους μας Παναγιώτη Παπαντωνάκη.

Pin It on Pinterest